Privacy

Deze website wordt beheerd door Designlines. Bij bezoek aan deze website kan Designlines gegevens van u verwerken. Dit kan gaan om gegevens die u op de website hebt ingevuld. Ook in het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert Designlines uw privacy, onder andere door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Overzicht doeleinden gegevensverwerking

Dit houdt onder meer in dat uw persoonsgegevens slechts gebruikt worden voor zover verenigbaar met de doeleinden zoals uiteengezet in bovengenoemde Gedragscode, uw persoonsgegevens door Designlines beschermd worden en u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens. Dit "Privacy Statement" geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website, het gebruik van "cookies" op deze website en hoe u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen. No-spam Statement Wij verzenden nooit reclameboodschappen naar uw mailbox wanneer u niet vooraf heeft aangegeven dergelijke berichten te willen ontvangen. U kunt op ieder moment aangeven dat u geen informatie meer wilt ontvangen. Zie onder voor de adresgegevens.

Websites van derden

Dit Privacy Statement is niet van toepassing is op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht.

Vragen privacy

Voor vragen over dit Privacy Statement en/of de wijze waarop Designlines uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u een brief sturen naar: 
Norbertijnenstraat 33]

6823PJ ARNHEM Velp

Nederland 

Indien u geen prijs stelt op informatie over onze producten of diensten kunt u dit eveneens aan ons doorgeven.

Wijzigingen Privacy Statement 

Designlines behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.